Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam kiểm điểm

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc.

Tại Kỳ thứ 18 diễn ra trong 2 ngày (10 và 11/8), Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam kiểm điểm - 1

Trụ sở Ngân hàng VietinBank.

UBKT Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội đồng quản trị và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong việc cấp giới hạn tín dụng, cho vay, bảo lãnh thanh toán, quản lý việc sử dụng vốn vay đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.

Do đã khắc phục triệt để hậu quả, thu hồi đầy đủ toàn bộ nợ gốc, tiền lãi vay và tất toán khoản vay theo quy định, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo Nguyễn Huệ/VTC News

https://vtc.vn/yeu-cau-ban-thuong-vu-dang-uy-ngan-hang-cong-thuong-viet-nam-kiem-diem-ar693818.html


  • TAGS: