Lợi nhuận VietABank "bốc hơi" 30% sau soát xét 6 tháng

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Việt Á giảm mạnh 30% về mức gần 118 tỷ đồng so với báo cáo tự lập do phải tăng trích lập dự phòng.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng với các chỉ tiêu thu nhập lãi thuần không có biến động so với báo cáo tự lập với lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng là 356 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng bất ngờ điều chỉnh tăng từ 172 tỷ của báo cáo tự lập lên 208 tỷ đồng sau soát xét, tức tăng 21%. Đồng thời, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng gần gấp đôi lên 30 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của VietABank về còn 117,6 tỷ đồng, giảm mạnh 30%, tức gần 51 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Chính sự biến động này đã ảnh hưởng tới con số dự phòng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng tăng thêm 36 tỷ đồng lên 521 tỷ đồng. Trong khi cho vay khách hàng vẫn ghi nhận tăng 8,5% lên mức 46.267,8 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng cũng tăng lên 53.597 tỷ đồng, tăng 12%.

Do VietABank không công bố đầy đủ phần thuyết minh báo cáo tài chính nên không rõ tình hình nợ xấu của nhà băng này như thế nào.

Loi nhuan VietABank 'boc hoi' 30% sau soat xet 6 thang

VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 405 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 85.079 tỷ đồng năm 2020.

Tháng 12/2019, VietABank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng. Theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, VietABank đã phân phối thành công hơn 97 triệu cổ phiếu, gồm 18,2 triệu cổ phiếu cho người lao động và 79,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư, trong tổng số 150,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký chào bán. Ngân hàng đã phân phối thành công 65% tổng số chào bán, thu về gần 974 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 3.500 tỷ đồng lên gần 4.474 tỷ đồng.

Tới thời điểm sau khi phát hành, cổ đông lớn của ngân hàng có sự thay đổi. Trong đó, CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Phương nắm giữ hơn 54,3 triệu cổ phiếu (tương đương 12,14% vốn); CTCP Rạng Đông sở hữu 46,7 triệu cổ phiếu (tương đương 10,45% vốn).

Minh An

Theo Vietnamdaily

https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/loi-nhuan-vietabank-boc-hoi-30-sau-soat-xet-6-thang-100839.html


  • TAGS: