Hội đồng Anh: Hơn 90.000 chứng chỉ IELTS và Aptis đã cấp vẫn được sử dụng bình thường

Hội đồng Anh khẳng định, tất cả những chứng chỉ IELTS và Aptis được Hội đồng Anh cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng cho các mục đích học tập, làm việc trong nước và quốc tế.

Liên quan tới kết luận thanh tra của Bộ GDĐT về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam vừa công bố ngày 10/5, Hội đồng Anh đã có thông tin phản hồi.

Hội đồng Anh xin khẳng định hai kỳ thi và chứng chỉ do đơn vị này cấp: IELTS và Aptis, là những kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc tế với độ chuẩn hoá cao, được công nhận trên phạm vi toàn cầu.

Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã cấp hơn 56.200 chứng chỉ IELTS sai quy định.

Hội đồng Anh có thông tin phản hồi về kết luận thanh tra của Bộ GDĐT.

Trong đó, IELTS là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh được tin cậy nhất trên thế giới và chứng chỉ IELTS được công nhận bởi hơn 12.000 tổ chức tại hơn 140 quốc gia.

Tất cả các kỳ thi IELTS và Aptis do Hội đồng Anh tổ chức tại Việt Nam luôn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, được áp dụng thống nhất trên toàn cầu.

Ngày 9/5/2024, Bộ GDĐT đã ra thông báo về giá trị sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ được cấp bởi các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo như nội dung công văn số 889/QLCL-QLVBCC ngày 09/06/2023 và công văn số 999/QLCL-QLVBCC ngày 15/6/2023.

Do vậy, Hội đồng Anh khẳng định, tất cả những chứng chỉ IELTS và Aptis được Hội đồng Anh cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng cho các mục đích học tập, làm việc trong nước và quốc tế, cũng như nhập cư ở nước ngoài.

Hội đồng Anh cam kết luôn duy trì chất lượng các hoạt động khảo thí theo đúng quy định, tiêu chuẩn của các hội đồng khảo thí quốc tế và Bộ GDĐT.\

Hân Hân/TGT


  • TAGS: