Đèo Cả sắp nhận hơn 656 tỷ nhờ chuyển nhượng cổ phần

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả vừa quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại 5 doanh nghiệp. Tổng giá trị chuyển nhượng với tất cả thương vụ lên đến hơn 656 tỷ đồng.

Ngày 28/8, công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (UPCoM: HHV) cho biết sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần tại một loạt doanh nghiệp hạ tầng giao thông ngay trong tháng 8/2019.

Cụ thể, Đèo Cả sẽ đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại 5 doanh nghiệp. Tổng giá trị chuyển nhượng với tất cả thương vụ lên đến hơn 656 tỷ đồng. Thời gian thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dự kiến trong tháng 8/2019 đối với tất cả các thương vụ kể trên.

Được biết, tính đến cuối năm 2018, Đèo Cả có vốn chủ sở hữu chỉ ở mức hơn 101 tỷ đồng và tổng nguồn vốn hơn 360 tỷ đồng.

Đèo Cả sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông. Ảnh: I.T

Ngày 23/9 sắp tới, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông. Ngoài vốn chủ sở hữu, phía Đèo Cả cho biết sẽ sử dụng cả vốn vay từ tổ chức tín dụng, cá nhân và cả các nguồn vốn khác để đảm bảo nguồn vốn đầu tư mở rộng.

Ngày 28/8, cổ phiếu HHV đang được giao dịch mức 11.700 đồng.

Theo Thế giới tiếp thị


  • TAGS: