Phát hiện nhiều vi phạm tại dự án khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức rà soát lại việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau.

Ngày 10/3, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra số 146/TB-TTCP, về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị tỉnh Cà Mau.

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phát hiện nhiều vi phạm tại dự án khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau

Một phần thông báo kết luận thanh tra số 146/TB-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 10/3

Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư nộp tiền ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định dẫn đến 14 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng chưa nộp tiền ký quỹ với số tiền hơn 62,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc giá định đơn giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng có vi phạm, với tổng số tiền hơn 34,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, áp dụng chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng quy định pháp luật tại 2 dự án: Dự án bệnh viện đa khoa Bình An-Medic Cà Mau và dự án Chế biến thức ăn thủy sản và phân vi sinh, với số tiền khoảng hơn 38,1 tỷ đồng. Công tác quản lý đất công của một số đơn vị còn để xảy ra tình trạng đất bị lấn chiếm, chiếm dụng, cho thuê trái quy định.

Thanh tra Chính phủ kết luận, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị đối với tổ chức, cá nhân còn chậm so với yêu cầu; cấp 780 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại dự án Khu đô thị Đông Bắc khi chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, việc Thường trực UBND tỉnh Cà Mau cho phép tạm thời chưa thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà, đất, dẫn đến Cục trưởng Cục Thuế Cà Mau chưa thu tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Y tế Hòa Hảo tại dự án Bệnh viện Đa khoa Bình An-Medic số tiền hơn 6,2 tỷ đồng, vi phạm Luật Quản lý Thuế.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện các cơ quan chức năng địa phương đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cà Mau tự ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với diện tích công trình công cộng sang đất ở đô thị tại dự án Khu phố thương mại phường 8. Đồng thời, không xử lý theo quy định hành vi vi phạm của chủ đầu tư, mà lại hướng dẫn, cho phép chủ đầu tư được điều chỉnh quy hoạch theo thực tế (tự quy hoạch) là thực hiện không nghiêm pháp luật về đất đai, xây dựng; không xác định nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở đô thị tăng lên theo quy định số tiền vi phạm hơn 6,2 tỷ đồng, cần phải thu hồi về ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển vụ việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính và Công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc TP Cà Mau do Ban Quản lý dự án Khu đô thi Đông Bắc làm chủ đầu tư đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có nhiều vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giao đất, xây dựng công trình khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trách nhiệm đối với các vi phạm này thuộc về Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đao Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức rà soát lại việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau. Đồng thời, có biện pháp xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu hình sự thì chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định.

Theo Tieudung.vn


  • TAGS: