Quân đội sẽ không còn doanh nghiệp hoạt động kinh tế đơn thuần

Doanh nghiệp quốc phòng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Sáng 8/6, với trên 88% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi). 

Trình bày báo cáo giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt cho hay, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần.

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt. Ảnh: Hoàng Phong.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt. Ảnh: Hoàng Phong.

Tuy nhiên, Thường vụ Quốc hội nhận thấy hiện Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng, từ 88 xuống còn 17 doanh nghiệp.

"Với sắp xếp này sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác", ông Võ Trọng Việt nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh cho hay, các đoàn kinh tế - quốc phòng sẽ được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người...; có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Đồng thời, đó cũng là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng.

Các dự án quan trọng quốc gia phải kết hợp với quốc phòng

Theo quy định của dự Luật vừa được Quốc hội thông qua, Nhà nước có kế hoạch, chương trình kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội phù hợp với chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ.

Dự án phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, vùng, địa phương, các dự án quan trọng quốc gia ở khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược phải kết hợp với quốc phòng, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và đơn vị quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng theo quy định của pháp luật, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Luật Quốc phòng (sửa đổi) có 7 chương 40 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Tháng 7/2017, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng - Cục trưởng Kinh tế (Bộ Quốc phòng) cho biết, quan điểm của Quân ủy Trung ương là rất rõ, doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước được giữ lại là những doanh nghiệp quân sự quốc phòng, xây dựng kinh tế gắn chặt với quốc phòng. Còn đối với những doanh nghiệp thương mại, xây dựng, dịch vụ hoặc ít có nhiệm vụ quốc phòng thì sẽ thoái vốn.

Võ Hải

 

  • TAGS: