Kết quả tìm kiếm

Tổng quan Thị trường Bất động sản Việt Nam Quý 2 2019

Tổng quan Thị trường Bất động sản Việt Nam Quý 2 2019

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang “bất ổn” và có xu hướng tăng trưởng chậm lại, Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế ổn định với 6,76% trong nửa đầu năm 2019.