SHB báo lãi cao nửa đầu năm nhưng nợ xấu “rập rình”

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II2019, trong đó ghi nhận mức tăng trưởng tốt, nhưng khối lượng nợ xấu lại tăng lên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 SHB vừa công bố, tính đến thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của SHB đạt 341,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với thời điểm đầu năm và đạt 91,6% so với kế hoạch cả năm.

Cho vay khách hàng đạt 240 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6%. Huy động vốn thị trường 1 từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 270,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%.

Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng này đều tăng trưởng tốt. Do đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 60% đạt 1.742 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái đạt gần 200 tỷ đồng và một số hoạt động kinh doanh khác đạt kết quả khả quan. Tổng lợi nhuận trước thuế trong quý II của ngân hàng đạt 817 tỷ đồng, tăng 57%.

Giao dịch tại SHB.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHB đạt 1.560 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 52,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 51% kế hoạch cả năm.

Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên đến 3.068 tỷ đồng, tăng 46,5% so với năm ngoái.

SHB cho biết, ngân hàng đang đặt mục tiêu quyết liệt xử lý nợ xấu, tuân thủ các quy định chặt chẽ về phân loại nợ, đảm bảo phòng ngừa trước mọi rủi ro. Bởi hiện nay, nợ xấu của SHB vẫn tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, nợ xấu của ngân hàng này đã tăng từ gần 5.198 tỷ đồng hồi cuối năm 2018 lên hơn 6.910 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm; trong đó, nợ có khả năng mất vốn đã tăng mạnh hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm tới gần 72% tổng nợ xấu.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng này cũng đã tăng từ 2,4% hồi đầu năm lên 2,88%.

Theo Hải Quan Online


  • TAGS: